Home » Het Stamboek » Overige informatie

Reglementen:

Financiële Rapportages

Zoals in het huishoudelijk reglement aangegeven in artikel 19 is er gekozen voor een financieel jaarrapport opgemaakt door een accountant. Het rapport is op afspraak inzichtelijk bij de penningmeester thuis, er mogen geen foto’s of kopieën van de boekhouding worden gemaakt. Het rapport zal op de eerst volgende ALV worden gepresenteerd aan de aanwezige leden.

Huishoudelijk reglement Artikel 19: De leden van de kascontrolecommissie en de commissie van beroep worden door de algemene ledenvergadering benoemd. De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden. De commissie van beroep bestaat uit drie leden. De leden van deze commissies worden tijdens de algemene ledenvergadering gevraagd. De kascontrolecommissie kan worden vervangen door een officieel accountantsklaring inzake de cijfers over een betreffend boekjaar.

Uitslag Enquête

De mensen achter het NSvT

Bestuur
Leonoor van Leeuwen van Dongen(Voorzitter)
Chantal Ordelman ( penningmeester)

Eveline Esser (Secretaris)
Dineke Veurink (Algemeen bestuurslid - VZ Fokkerij)

Nadine de Jong (stelt zich verkiesbaar – algemeen bestuurslid – Marketing)

Commissie Financieel

Chantal Ordelman, Marlien Hageman, Rudy Asbroek

Commissie Fokkerij
Roel den Burger, Rudy Asbroek, Henriet van Lenthe. Nancy Pleune, Cindy Melching

Jury
Henk-Jan van der Bijl
Lei Linders
Bert Collet
Els de Wijs
Jan Claes
Leid de Ruyter
Jolanda Kivits – Raadjes
Natalie Karssing
Laura Prins
Johny Jans

Stamboek consulent
Leen Huber
Rudy Asbroek
Henk en Ellen Janssen
Ilse Niesing
Cindy Melching

Website
www.horsedesign.nl

In opdracht van het NSvT

Nederlands Stamboek voor Tinkers

Adresgegevens

E: nsvtkantoor@gmail.com
Lambertsveen 27
3755 JC Eemnes

© NSVT | Realisatie: Horsedesign