Het Stamboek NSvT

Met een ondertitel

Reglementen:

Statuten

Huishoudelijk Reglement

Keuringsreglement 2021

Juryreglement 2021

Battie
email: nsvtbattie@gmail.com

Tarievenlijst NSvT 2021

De mensen achter het NSvT

Tarieven 2021

Aanbieding contributie + entree 2e deel 2020 Nederland (VV)                                                                              € 52.00
Aanbieding contributie + entree 2e deel 2020 Buitenland (VV)                                                                             € 56.95


Lidmaatschap    Inschrijfgeld nieuw lid                                                                                                                      € 13,50
Lidmaatschap    Contributie leden binnenland (VV)                                                                                                 € 65,00
Lidmaatschap    Contributie leden buitenland (VV)                                                                                                  € 76,50

Registratie          Chippen voor leden (VV)                                                                                                                   €17,00
Registratie          Chippen voor niet leden                                                                                                                    € 24,00
Registratie          Paspoort voor leden (VV)                                                                                                                 € 34,00
Registratie          Paspoort voor niet leden                                                                                                                  € 68,00
Registratie          Paspoort & Chip Blanco & zonder afstamming                                                                           € 60,00
Registratie          Paspoort & Chip Blanco & zonder afstamming afname 5 tot 9 stuks in 1 keer                     € 55,00
Registratie          Paspoort & Chip Blanco & zonder afstamming afname meer als 10 stuks in 1 keer            € 50,00

Registratie          Duplicaat paspoort                                                                                                                            € 97,50
Registratie          Tenaamstelling eigenaar paard voor leden (VV)                                                                          € 21,50
Registratie          Tenaamstelling voor niet leden                                                                                                       € 28,50

Registratie          Stalnaam bijdrage (jaarlijks)                                                                                                            €7,50  

Registratie          Thuisopname veulen                                                                                                                        € 55,00
Registratie          Thuisopname paard                                                                                                                          € 55,00
Registratie          Extra reg.kosten veulen uit niet (goed) gekeurde hengst                                                         €115.00
Registratie          Stamboekcertificaat                                                                                                                         € 17,50
Registratie          Aanpassing stamboekcertificaat                                                                                                   € 6,00  
Registratie          Invoer ouderdieren niet NSvT -  vanaf 3e generatie                                                                    € 9,00  

Dekhengsten      Dekbonnen per stuk                                                                                                                          € 2,00  
Dekhengsten      Dekafdracht per gedekte merrie                                                                                                     € 17,50
Dekhengsten      Deelname kampioenskeuring voor (dek)hengsten                                                                      € 25,00

Keuring Inschrijfgeld premiekeuring jeugd (VV)                                                                                                        € 28,50
Keuring Inschrijfgeld premiekeuring niet leden                                                                                                         € 47,50

Keuring Inschrijfgeld premiekeuring volwassen (VV)                                                                                              € 28,50
Keuring inschrijfgeld premiekeuring volwassen niet leden                                                                                     € 47,50

Keuring Modelkeuring (VV)                                                                                                                                           € 35,00
Keuring Modelkeuring niet leden                                                                                                                                 € 52,50

Keuring Dekhengstenkeuring (VV)                                                                                                                            € 110,00 
Keuring Dekhengstenkeuring niet leden                                                                                                                   € 175,00


Lab kosten          DNA opmaken individueel profiel                                                                                                   € 46,00
Lab kosten          DNA onderzoek PSSM 1                                                                                                                  € 46,00
Lab kosten          DNA onderzoek PSSM 2 Panel (6 varianten )                                                                            € 320,00
Lab kosten          DNA onderzoek kleur - per stuk                                                                                                      € 29,50
Lab kosten          DNA onderzoek kleurentest + genetische afwijkingen compleet                                          € 127,50
Lab kosten          DNA onderzoek ouderschap                                                                                                         € 115,00

Overige Losse Battie (stamboekmagazine)                                                                                     Prijs op nacalculatie

Genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
Genoemde bedragen zijn excl. verzendkosten, deze worden tegen geldend tarief berekend.  
                                

Rapportages

Financiële Rapportages

Jaarrekening 2019 inzien.
Zoals in het huishoudelijk reglement aangegeven in artikel 19 is er gekozen voor een finacieel jaarrapport opgemaakt door een accountant. Het rapport is op afspraak inzichtelijk bij de penningmeester thuis, er mogen geen foto's of kopieën van de boekhouding worden gemaakt. Het rapport zal op de eerst volgende ALV worden gepresenteerd aan de aanwezige leden.

Huishoudelijkreglement Artikel 19: De leden van de kascontrolecommissie en de commissie van beroep worden door de algemene ledenvergadering benoemd. De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden. De commissie van beroep bestaat uit drie leden. De leden van deze commissies worden tijdens de algemene ledenvergadering gevraagd. De kascontrolecommissie kan worden vervangen door een officieel accountantsklaring inzake de cijfers over een betreffend boekjaar.

 

Bestuur
Leonoor van Leeuwen van Dongen(Voorzitter)
Sanne Vink (Secretaris)
Marlien Bakker( penningmeester)
Dineke Veurink (Vz Fokkerij)
Sjanet Scholte (algemeen bestuurslid)

Ledencommissie
Ben Bliek (VZ) , Natalie Karssing
Laura Prins (SC), Astrid Baard, Ella Kooiman 

Commissie Fokkerij

Chantal Ordelman (VZ), Roel den Burger, Rudy Asbroek, Natasha Britton, Monique Bijl, Cindy Melching, Aaltje Kalsbeek, Bert Collet, Els de Wijs, Henriet van Lenthe, Nancy Pleune

Jury
Henk-Jan van der Bijl
Lei Linders
Bert Collet
Els de Wijs
Jan Claes
Leid de Ruyter
Jolanda Kivits - Raadjes
Natalie Karssing 
Laura Prins 
Johny Jans

Stamboek consulent
Leen Huber
Rudy Asbroek
Henk en Ellen Janssen
Ilse Niesing
Cindy Melching

Website
www.wemakecontent.nl

In opdracht van het NSvT

© NSvT 2018            Privacy Statement AVG wetgeving

Delen