Home » Het Stamboek

Het Stamboek NSvT

Het Nederlands Stamboek voor Tinkers NSvT is in oktober 1999 opgericht en is het enige officieel erkende Stamboek voor de Tinker in Nederland en Europa. Het Nederlands Stamboek voor Tinkers is sinds maart 2000 Europees moederstamboek. Het NSvT is een “open” stamboek. Elk paard dat voldoet aan de rasstandaard van een Tinker, beoordeeld door de jury op een exterieur keuring, kan in het stamboek worden opgenomen.

Grai – Cob – Vanner

Overige informatie

Hengsten

Dochters / Affiliaties

Het NSvT heeft als doelstelling:
Het bewaken, waarborgen en bevorderen van de fokkerij en het gebruik van de Tinker.

1. Gebruikersdoelen

2. Registratie

3. In -en Verkoop

4. Fokkerij en overlijden

5. Bestgaand rijpaard

1. Gebruikersdoelen

 • het identificeren en registreren van tinkers.

 • het aanleggen en bewaken van stamboeken en registers.

 • het houden van keuringen voor de tinker.

 • het geven van advies en voorlichting over de Tinker in het
  algemeen maar ook over verzorging, aanschaf, houden en gebruiken van de tinker.

 • het geven van advies en voorlichting over de tinker fokkerij in de meest uitgebreide zin.

 • het voorkomen van negatieve invloeden van een eenzijdig fokbeleid.

 • het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tinker in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken.

 • de promotie van de tinker als fokdier en gebruikspaard in binnen- en buitenland.

 • het verstrekken van informatie, organiseren van shows, het aanwezig zijn op beurzen en fairs, adverteren en al het mogelijke dat als promotie voor de tinker kan dienen.

 • het onderhouden van contacten en het bevorderen van de samenwerking met binnen- en buitenlandse stamboekorganisaties met een gelijk of gelijksoortig doel.

 • het nemen van zodanige maatregelen, dat er steeds een voldoende aantal bekwame juryleden beschikbaar is om de Tinker te beoordelen.

 • het uitgeven van een periodiek stamboekblad de “Battie”.

2. Registratie

Identificatie & Registratie.

Sinds januari 2004 is het voor elke viervoeter verplicht een eigen paspoort te hebben. Sindsdien is er een nationaal identificatie- & registratiesysteem. Elke eigenaar van een paard, pony of ezel moet van al zijn dieren paspoorten hebben en de dieren laten chippen. De registratie kan plaatsvinden bij het stamboek. Veulens moeten binnen zes maanden na geboorte een paspoort en chip hebben. Chipontheffing is niet meer mogelijk.

Bij het aanvragen wordt de eigenaar in het paspoort vermeld. Het paspoort geldt echter niet als juridisch eigendomsbewijs. Het paspoort hoort altijd bij het paard of de pony te blijven en kan op ieder moment opgevraagd worden. Bij verkoop blijft het paspoort bij het dier. Eerder uitgegeven paspoorten blijven geldig. Paarden mogen niet vervoerd worden zonder paspoort. Uitzondering hierop is het nog niet afgespeende veulen aan de voet van de moeder.

Paspoorten worden ongeldig als hierin geschreven, geplakt, getekend, geschetst, etc. is door personen die daartoe op grond van de verordening niet bevoegd zijn. De eigenaar bijvoorbeeld, mag uitsluitend in het paspoort aangeven of een paard bestemd is voor de slacht of niet. Verder niks. Als een eigenaar dus zelf gegevens wijzigt in een paspoort, wordt dit paspoort ongeldig.Als een paspoort ongeldig is geworden wordt het ingenomen en op kosten van de eigenaar wordt een duplicaat-paspoort verstrekt.

Inentingen
Indien vaccinaties uit het entingsboekje zijn overgenomen door de dierenarts moet er worden vermeld “basisenting in orde”.

Entschema: Volgens de reglementen van het NSvT dient uw paard volgens onderstaand schema geënt te zijn tegen influenza: eerste twee entingen met minimaal 4 weken en maximaal 6 weken ertussen en vervolgens moet het paard binnen een jaar na de vorige enting weer gevaccineerd zijn.

​Het volgende entschema wordt ook gezien als een correcte basisenting: eerste twee entingen met minimaal 3 weken en maximaal 92 dagen ertussen en vervolgens moet het paard binnen een jaar na de vorige weer gevaccineerd worden.

http://www.nl-paardenpaspoort.nl

Stamboekmerries
Stamboekmerries dienen vanaf hun derde jaar opgenomen te worden in het Stamboek. Tot die tijd (dus de eerste drie jaar) zijn deze merries opgenomen in het Veulenboek.

Voor opname in het Stamboek moet de merrie naar de keuring komen. Gebeurt dit niet dan blijft ze geregistreerd in het veulen boek. Als deze (Veulenboek) merrie zelf een veulen krijgt dan komt er een aantekening in het paspoort dat de merrie nog in het Veulenboek opgenomen is.

Hetzelfde geldt voor merries die als Registerveulen zijn opgenomen in het zogenaamde Registerveulenboek en die zelf een veulen krijgen. Hier komt de aantekening in het paspoort dat de moeder nog is opgenomen in het Registerveulen boek. Nakomelingen komen dan in het Bijboek I terecht.

Paspoort toesturen
Stuur uw paspoorten als dit aan de orde is altijd aangetekend op, om kwijtraken met de post te voorkomen. Bij kwijtraken (of diefstal) moet u aangifte doen bij de politie en een duplicaat paspoort aanvragen. Dit is een erg dure aangelegenheid (EUR 80,00). Wij handelen hiermee volgens de officiële regelgeving van het PVE.

3. In -en verkoop

(Import)paard
Binnen 30 dagen dient een (import)paard voorzien te zijn van een paspoort, conform de aanvraagprocedure middels het I&R formulier. Beschikt uw paard reeds over een paspoort dan dient u dit paspoort en de gegevens van het paard bij een in Nederland erkende paspoortuitgevende instantie te laten registreren, ook hier geldt de termijn van 30 dagen.

Tenaamstelling
Indien u uw paard verkoopt of u heeft een paard gekocht dan dient de tenaamstelling in het paspoort gewijzigd te worden.

Voor de verkoper: u dient het overschrijvingsformulier in te vullen (gegevens eigenaar) en digitaal te versturen naar het stamboekkantoor.

Voor de koper: indien de verkopende partij de tenaamstelling niet heeft laten doen, dan dient u zelf het overschrijvingsformulier in te vullen en digitaal te versturen naar het stamboekkantoor.  E.e.a. is opgenomen in het stamboek/registratiereglement.

Verkoop
Zorg ervoor dat de juiste paarden op uw naam geregistreerd staan. Door het e-formulier in te vullen, kunt u bij het NSvT aangeven of na laten gaan welke Tinkers nog op uw naam geregistreerd moeten zijn.

4. Fokkerij en overlijden

Geboorte veulen
De geboorte van uw veulentje is een heuglijk feit. Dit wil het NSvT niet verstoren door u te verplichten om met het dier naar een keuring te komen om het opgenomen te laten worden . Wanneer U niet in de gelegenheid bent om naar een keuring te komen bieden wij de mogelijkheid om een formulier in te vullen , zodat het veulen thuis opgenomen kan worden . Na versturen van het formulier zal de stamboek consulent contact met u opnemen en een afspraak maken.

Overlijden paard
Het overlijden van een Tinker is, of het een onverwachte plotselinge dood is of een actieve levensbeëindiging, altijd een emotionele gebeurtenis. Het NSvT biedt haar leden daarom de mogelijkheid om op eenvoudige wijze melding te maken van de gebeurtenis zonder daarvoor lastige telefoongesprekken te hoeven voeren. Het invullen van het e-formulier, en het verzenden daarvan, stelt het stamboek op de hoogte van de gebeurtenis. U dient nog wel het paspoort van de Tinker aan het stamboekkantoor op te sturen zodat het door het stamboek ongeldig gemaakt kan worden. Eventueel kan deze daarna worden terug gezonden.

Stalnaam 
Ook is het mogelijk uw stalnaam te registeren bij het Nederlands Stamboek voor Tinkers. Tegen het huidig geldende tarief is het mogelijk uw stalnaam te laten opnemen middels het contact formulier.

Wijzigingen gegevens 
Uiteraard kunnen ook gegevens van u als lid van ons stamboek veranderen, denk aan een verhuizing of nieuw telefoonnummer. Om onze administratie actueel te houden ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk bericht !

5. Bestgaand rijpaard

​In 2008 introduceerden wij de wedstrijd Bestgaand Rijpaard. Deze wedstrijd is ieder jaar te verrijden tijdens de Centrale Keuring. Belangrijke voorwaarden om mee te doen? Je paard moet minimaal 3 jaar oud zijn en ingeschreven en getypeerd zijn voor het NSvT. Je mag starten met een merrie, hengst of ruin, western of engels gereden, dat maakt allemaal niet uit. Als je paard de stap, draf en galop kent en daarin braaf stuurbaar is komt het goed.

Het doel is om de aanleg van het paard voor de dressuur te toetsen. Dit doen wij aan de hand van een protocol. Het maximaal te behalen aantal punten is 100. De puntentelling geldt als volgt: stap (20), draf (20), galop (20), gedragenheid en souplesse (20) en algemene indruk (20). De wedstrijden worden verreden in een ring van minimaal 20 x 40 meter. De jurering is in de deskundige handen van een ervaren KNHS-jurylid.

De inschrijving voor de wedstrijd Bestgaand Rijpaard verloopt via het inschrijfformulier op deze website

Tijdens de wedstrijd mag 1 ruiter 1 paard per rubriek rijden. Per rubriek zal een winnaar worden uitgeroepen. Is er na de wedstrijd sprake van een gelijke stand, dan is het cijfer voor algemene indruk bepalend. Is er dan nog een gelijke stand dan is het cijfer voor de souplesse/ontspanning bepalend.

Voor wat betreft de optoming van het paard en de kleding van de ruiter gelden (vooralsnog) geen speciale voorschriften. Het doel is om de Tinker te beoordelen en niet de ruiter. Wel wordt een verzorgde en veilige presentatie op prijs gesteld. Het gebruik van een veiligheidscap is verplicht. Er mag tijdens de wedstrijd geen gebruik worden gemaakt van hulpteugels. Op deze wedstrijd is naast het disciplinereglement ook het veterinair reglement, het I&R reglement en het dopingreglement van de KNHS van kracht. Enting volgens keuringsreglement. www.knhs.nl

Bestgaand rijpaard 3-jarigen
In deze proef wordt minder van het paard gevraagd dan in de reguliere Bestgaand rubrieken. De groepen bestaan uit maximaal 3 paarden, de paarden stappen en draven gezamenlijk enkele rondjes op beide handen en galopperen individueel 1 rondje op iedere hand. De eventuele andere paarden uit de groep worden op dat moment door een groom of ‘vanger’ vast gehouden in het midden van de bak. Ook bij het opstellen dient er een groom of ‘vanger’ aanwezig te zijn.

Deelname aan activiteiten geschiedt voor eigen risico. De locatie en het NSvT stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongelukken, beschadigingen e.d. welke de deelnemers, toeschouwers, materiaal enz. mochten overkomen.

Nederlands Stamboek voor Tinkers

Adresgegevens

E: nsvtkantoor@gmail.com 
Whintontlaan 200
3526 KV Utrecht 

© NSVT | Realisatie: Horsedesign