Home » Formulieren » Klachten

Klachten Formulier

Klacht indienen? Dat kan indien gewenst via nsvtkantoor@gmail.com maar is ook via dit formulier mogelijk.

 

Indien gewenst kunt u de klacht anoniem invullen, echter houdt er rekening mee dat de kans bestaat dat de behandeling niet of niet volledig kan worden uitgevoerd/gecommuniceerd, omdat er altijd gestreefd wordt naar hoor en wederhoor wanneer er meerdere partijen bij betrokken zijn.

 

Via de volgende link vindt u het geschillenreglement;

 

Overige informatie - Nederlands Stamboek voor Tinkers (nsvt.eu)Dit betekent dat de gegevens van de persoon die de klacht indient NIET worden gecommuniceerd met de andere partij. Indien hier niet JA wordt aangevinkt zal dit wel worden meegenomen. Een klacht waarbij geen naam en emailadres wordt ingevuld wordt niet in behandeling genomen.
Omschrijf de klacht zo uitgebreid mogelijk.


Let op, de eventuele oplossing moet wel haalbaar en mogelijk zijn. Sowieso zal er nimmer garantie gegeven worden op een gewenste oplossing.Totaal: € -Nederlands Stamboek voor Tinkers

Adresgegevens

E: nsvtkantoor@gmail.com 
Whintontlaan 200
3526 KV Utrecht 

© NSVT | Realisatie: Horsedesign