Tarieven 2021

Aanbieding contributie + entree 2e deel 2020 Nederland (VV)                                                                              € 52.00
Aanbieding contributie + entree 2e deel 2020 Buitenland (VV)                                                                             € 56.95


Lidmaatschap    Inschrijfgeld nieuw lid                                                                                                                      € 13,50
Lidmaatschap    Contributie leden binnenland (VV)                                                                                                 € 65,00
Lidmaatschap    Contributie leden buitenland (VV)                                                                                                  € 76,50

Registratie          Chippen voor leden (VV)                                                                                                                   €17,00
Registratie          Chippen voor niet leden                                                                                                                    € 24,00
Registratie          Paspoort voor leden (VV)                                                                                                                 € 34,00
Registratie          Paspoort voor niet leden                                                                                                                  € 68,00
Registratie          Paspoort & Chip Blanco & zonder afstamming                                                                           € 60,00
Registratie          Paspoort & Chip Blanco & zonder afstamming afname 5 tot 9 stuks in 1 keer                     € 55,00
Registratie          Paspoort & Chip Blanco & zonder afstamming afname meer als 10 stuks in 1 keer            € 50,00

Registratie          Duplicaat paspoort                                                                                                                            € 97,50
Registratie          Tenaamstelling eigenaar paard voor leden (VV)                                                                          € 21,50
Registratie          Tenaamstelling voor niet leden                                                                                                       € 28,50

Registratie          Stalnaam bijdrage (jaarlijks)                                                                                                            €7,50  

Registratie          Thuisopname veulen                                                                                                                        € 55,00
Registratie          Thuisopname paard                                                                                                                          € 55,00
Registratie          Extra reg.kosten veulen uit niet (goed) gekeurde hengst                                                         €115.00
Registratie          Stamboekcertificaat                                                                                                                         € 17,50
Registratie          Aanpassing stamboekcertificaat                                                                                                   € 6,00  
Registratie          Invoer ouderdieren niet NSvT -  vanaf 3e generatie                                                                    € 9,00  

Dekhengsten      Dekbonnen per stuk                                                                                                                          € 2,00  
Dekhengsten      Dekafdracht per gedekte merrie                                                                                                     € 17,50
Dekhengsten      Deelname kampioenskeuring voor (dek)hengsten                                                                      € 25,00

Keuring Inschrijfgeld premiekeuring jeugd (VV)                                                                                                        € 28,50
Keuring Inschrijfgeld premiekeuring niet leden                                                                                                         € 47,50

Keuring Inschrijfgeld premiekeuring volwassen (VV)                                                                                              € 28,50
Keuring inschrijfgeld premiekeuring volwassen niet leden                                                                                     € 47,50

Keuring Modelkeuring (VV)                                                                                                                                           € 35,00
Keuring Modelkeuring niet leden                                                                                                                                 € 52,50

Keuring Dekhengstenkeuring (VV)                                                                                                                            € 110,00 
Keuring Dekhengstenkeuring niet leden                                                                                                                   € 175,00


Lab kosten          DNA opmaken individueel profiel                                                                                                   € 46,00
Lab kosten          DNA onderzoek PSSM 1                                                                                                                  € 46,00
Lab kosten          DNA onderzoek PSSM 2 Panel (6 varianten )                                                                            € 320,00
Lab kosten          DNA onderzoek kleur - per stuk                                                                                                      € 29,50
Lab kosten          DNA onderzoek kleurentest + genetische afwijkingen compleet                                          € 127,50
Lab kosten          DNA onderzoek ouderschap                                                                                                         € 115,00

Overige Losse Battie (stamboekmagazine)                                                                                      Prijs op Nacalculatie

Genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
Genoemde bedragen zijn excl. verzendkosten, deze worden tegen geldend tarief berekend.