1. Reguliere keuring

Deze is bestemd voor veulens, merries en ruinen. Per seizoen organiseert het NSvT ongeveer vijf reguliere keuringenverspreid door het land. Zie de agenda in het menu hiernaast voor de keuringsdata van dit jaar.

De Hengsten keuring is alleen voor hengsten vanaf 3 jaar en ouder. Voor de jonge hengsten is , voorafgaand aan de Hengstenkeuring , de Jonge Hengstenkeuring.

Tijdens de Hengstenkeuring kunnen hengstenhouders hun hengst laten beoordelen op exterieur en beweging. De hengst dient een rontgenologisch onderzoek te laten verrichten van de sprong gewrichten en de achter knieën. Dit kan voor of na de hengsten keuring. Dit dient te gebeuren bij een PROK dierenarts. Het keuringsverslag/verklaring dierenarts dient binnen een maand na de keuring in het bezit te zijn van het stamboek. Als de uitslag van dit onderzoek positief is, dient alleen nog een fertiliteits-onderzoek te worden uitgevoerd. Indien deze minimaal voldoende wordt geacht, kan het bestuur besluiten de hengst op te nemen in het hengstenboek en toestemming geven voor de (voorlopige) dekdienst bij het NSvT.

Gestelde normen bij de röntgen:
- Het spronggewricht (spat) valt binnen de klasse: 0-2
- Osteochondrose (O.C.) in knie- of spronggewricht: A-B
Voorbenen:
- Straalbeenkwaliteit 0,1,2 zijn acceptabel, 3-4 niet acceptabel
- Op sesambeenkwaliteit wordt niet geselecteerd, 1-4 Acceptabel.
- Kogelartrose klasse 0,1,2,3 Acceptabel, klasse 4 niet acceptabel

De betreffende dierenarts dient hiervan een rapport op te maken met eventuele bemerkingen. Daarnaast dient de dierenarts ook de conclusie te formuleren: bijvoorbeeld "geen bezwaar voor de fokkerij".

Op de website van het kwpn is een lijst beschikbaar met erkende PROK dierenartsen.

Gestelde eisen fertiliteitsonderzoek:
Geen afkeur, de keuze om de hengst wel of niet te gebruiken ligt bij de merriehouder. Bij alle vanaf 2020 goedgekeurde hengsten die op onze website staan, zal de spermakwaliteit worden vermeld.

Klasse indeling:
Onvoldoende - Alles onder de 1000 TNB, 40% morfologie
Matig - 1000 TNB, alles onder 40% morfologie
Voldoende - 1000-1500 TNB, 40-50% morfologie
Goed - 2000+ TNB, boven 60% morfologie

Naar aanleiding van het besluit inzake de deklicentie genomen tijdens de ALV van 12 juni 2010 is het volgende van toepassing op de hengsten:
Hengsten die ter keuring worden aangeboden en in de leeftijd van 3 tot en met 4 jaar vallen, krijgen bij goedkeuring een „voorlopige” deklicentie. Deze hengsten dienen bij het bereiken van hun 5e levensjaar opnieuw te worden aangeboden voor de keuring. Worden zij ook hier goedgekeurd dan krijgen zij een definitieve deklicentie.

Hengsten die ter keuring worden aangeboden vanaf de leeftijd van 5 jaar en ouder, krijgen bij goedkeuring meteen een definitieve dek-licentie.

De aangeboden hengsten van 3 jaar en ouder worden aan het bit getoond en zonder ijzers !!

Alle reeds goedgekeurde dekhengsten & nieuwe aangewezen dekhengsten zullen aan het einde van de hengstenkeuring gaan strijden om de kampioenstitel. Dit betekent dat elk reeds goedgekeurde hengst niet ''alleen'' voor een korte show hoeft te worden klaargemaakt, er kan nu worden gestreden om titels en mooie prijzen.

Indeling kampioenschappen:
- Kampioen 1 jarige hengsten
- Kampioen 2 jarige hengsten
- Kampioen Grais hengsten 3-4 jaar & 5 jaar en ouder
- Kampioen Cob hengsten 3-4 jaar & 5 jaar en ouder
- Kampioen Vanner hengsten 3-4 jaar & 5 jaar en ouder
- Publiekslieverling
- Best Over All

per 2020 is de hengstenshow komen te vervallen.

3. Betaling

Inschrijving verplicht tot betaling. Uitschrijven kan tot aan de sluitingsdatum die vermeld staat op het inschrijfformulier van een desbetreffende keuring.

Na de sluitingsdatum worden geen inschrijfgelden gerestitueerd. (Indien het om ziekte, blessure etc. gaat, dient een verklaring van de dierenarts overlegd te worden. Aan de hand van deze verklaring kan het bestuur besluiten het inschrijfgeld te restitueren of u door te verwijzen naar een volgende keuring.)

Deelname aan een keuring geschiedt altijd op eigen risico. De locatie en het NSvT stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongelukken, beschadigingen e.d. welke de deelnemers, toeschouwers, materiaal enz. mochten overkomen.

STER
het totaal puntenaantal is tenminste 210 en het puntenaantal voor type is minimaal 70.

MODEL
eerste premie ster en een herhaalde aanbieding aan de jury, waarbij het puntenaantal voor type tenminste 75 moet bedragen

PREFERENT
is het hoogst haalbare predikaat.

 • Hengst
  minimaal 15 nakomelingen van 3 jaar of ouder, waarvan er 9 een 1e premie hebben behaald en 6 een 2e premie. De preferent hengst moet minimaal 1 nakomeling hebben die een goedgekeurde dekhengst bij het NSvT is.
 • Merrie
  de register- of stamboekmerrie moet minimaal 3 nakomelingen van 3 jaar of ouder hebben die minimaal een 1e premie hebben behaald.

Stamboekcertificaten
Per direct is het mogelijk om een stamboekcertificaat te bestellen van je Tinker(s). Op dit certificaat staat, indien bekend, de afstamming van Tinker, maar ook in welk boek hij/zij staat ingeschreven, de reeds behaalde predicaten en de eigenaar. Een voorbeeld hiervan is hieronder te zien. 

Kosten van dit certificaat zijn €15,00, waarvan €10,00 statiegeld is. Het bestellen van dit certificaat kan via nsvtkantoor@gmail.com onder vermelding van je eigen gegevens en de gegevens van je Tinker(s). De certificaten zullen op A4 formaat worden aangeleverd.

Voor het aanvragen van dit certificaat is lidmaatschap niet noodzakelijk, wel dat je Tinker(s) op je eigen naam staat ingeschreven in het stamboek. Indien dit nog niet het geval is, kan dit tegelijkertijd worden geregeld. Het certificaat hoeft niet bij het paard te blijven, zoals het paspoort, dus kan thuis worden bewaard. Het aanschaffen van een stamboekcertificaat is geen verplichting. 

Indien er een aanpassing dient te worden gedaan aan het certificaat (overschrijven eigenaar of toevoegen behaalde predikaten), zijn de kosten hiervoor €5,00

Sportpredikaat
Het Sportpredikaat is in 2009 geïntroduceerd om goede prestaties in de competitiesport te belonen. Het is gebleken dat onze Tinkers het ook goed doen in de Sport. De Z-dressuur is door meerdere combinaties al behaald en het niveau wordt steeds beter waardoor steeds meer mensen gestimuleerd worden om ook mee te doen, een goede ontwikkeling aldus de reeds startende ruiters. Het Sportpredikaat is er voor hengsten, merries en ruinen. Om het Sportpredikaat te behalen moet er natuurlijk wel een bepaald niveau gehaald worden. Belangrijk is dat dit niveau haalbaar is, maar moeilijk genoeg om waarde te hebben, immers, als iedere Tinker het Sportpredikaat haalt is het geen uitdaging en geen “extraatje” meer.

Het sportpredikaat kan worden vergeven aan merries, ruinen en hengsten met goede resultaten in de competitiesport. Het sportpredikaat kan alleen verkregen worden op basis van resultaten behaald tijdens wedstrijden geregistreerd bij de “Koninklijke Nederlandse Hippische sportfederatie (KNHS). De bij het KNHS geregistreerde standen zijn bepalend voor het in aanmerking komen voor het sportpredikaat. 

 • Mennen:
  Grai:   Z + 5
  Cob:   M + 5 
  Vanner: M1  + 5
 • Dressuur:
  Grai:  Z1 + 5
  Cob : M2 + 5
  Vanner : M1 + 5

5. Thuisopnames

Een van onze paspoortconsulenten komt dan bij u thuis om het (de) veulen(s) te chippen, DNA te trekken van de moeder en het veulen en een foto te nemen. U dient dit aan te vragen bij het stamboekkantoor.

Wordt er dit jaar een veulen geboren, dan  dient u het geboortebericht toe te zenden aan het NSvT. U kunt hiervoor onderstaand adres gebruiken.​

NSvT Stamboekkantoor
Brunellaan 39
4143 EJ Leerdam
EMAIL: nsvtkantoor@gmail.com

Het geboortebericht dient binnen 14 dagen na de geboorte opgestuurd te worden. Bij de geboorteaangifte wordt diegene die de eigenaar van de merrie is op het moment van de geboorte van het veulen, door het Stamboek als fokker van het veulen beschouwd.Het formulier van de dekovereenkomst dat u van de hengstenhouder hebt gekregen moet u altijd opsturen naar het secretariaat. Dus als de merrie een veulen heeft gekregen maar ook wanneer ze gust is gebleven, een dood geboren veulen heeft gekregen of een spontane abortus heeft gehad. Voor registratie van uw veulen verwijzen wij u naar het stamboek-/registratiereglement. 

© NSvT 2018

Delen