Het aanleveren van een PSSM uitslag

Voor het aanleveren van een (zelf uitgevoerde) PSSM uitslag dient een verklaring van echtheid te worden ingevuld en ondertekend. Let erop dat u de voorwaarden goed doorneemt alvorens akkord te gaan! 

Wilt u toch liever de papieren versie van dit document invullen en ondertekenen?
Klik dan hier om het document te downloaden

Zonder een volledig ingevulde en ondertekende verklaring van echtheid zullen wij uw testuitslag niet verwerken.

Voorwaarden.

  • Ondergetekende verklaart dat de gegevens in dit formulier alsmede onderstaande verklaring naar waarheid zijn ingevuld en dat ook de aangehechte bijlagen de werkelijkheid weergeven.
  • Ondergetekenden begrijpt dat hij/zij verantwoordelijk is voor de aangeleverde testresultaten en dat bij eventuele foutief aangeleverde gegevens of een foutieve uitslag hij/zij verantwoordelijk zal worden gehouden. Hij/zij zal zich hierover tegenover het bestuur van het Nederlands Stamboek voor Tinkers moeten verantwoorden.
  • Ondergetekende begrijpt dat het Nederlands Stamboek voor Tinkers niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het opgeven van eventuele foutieve uitslagen of gegevens. Het Nederlands Stamboek voor Tinkers draagt zorg aan een correcte afhandeling en verwerking van alle ingediende gegevens.
  • Het staat het Nederlands Stamboek voor Tinkers vrij om steekproefsgewijs paarden te her-testen. Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met een eventuele her-test en werkt u hier op verzoek van het stamboek aan mee. Gaat u niet akkoord met het her-testen van uw paard, dan zal uw ingediende uitslag niet worden geaccepteerd door het stamboek.
  • Ondergetekende verklaart hierbij aansprakelijk te zijn voor enige vorm van schade en de verantwoording te dragen indien de aangeleverde gegevens en/of het gebruikte DNA sample niet correct is geweest.
  • Een eventuele incorrecte uitslag kan met terugwerkende kracht gevolgen hebben op premies, predikaten of goedkeuring.
  • Ondergetekende begrijpt dat een volledig digitaal ingevulde verklaring van echtheid ondertekend met naam, datum en plaatsnaam gelijk staat aan een handmatig ondertekend document.
Gegevens eigenaar/indiener testuitslag genetische testen
Gegevens paard
Gegevens vader
Gegevens moeder
Let erop dat u alle hokjes heeft aangevinkt nadat u deze heeft doorgelezen!
Versturen