Digitaal I&R formulier

Informatie

Nieuwlandseweg  4 • 3216LJ Abbenbroek • Nederland
Telefoon: 06 22144853/06 51717871
nsvtpaspoortennl@gmail.com –(afd NSvT I&R)  
www.nsvt.eu         

Rabobank: 18.36.08.461 • BIC: RABONL2U • IBAN: NL53RABO0183608461

Checklijst paarden paspoortconsulent/dierenarts :

  • signalement gecontroleerd
  • controle aanwezigheid transponder
  • transponder ingebracht en werking gecontroleerd
  • registratiebewijs en/of paardenpaspoort ingenomen
  • barcodesticker geplakt op dit formulier (niet in paspoort en overige barcodestickers worden meegezonden)
  • gecontroleerd op aanwezigheid van klinische tekenen van een chirurgische ingreep om een in het verleden geïmplanteerde transponder te verwijderen.

    *Wanneer een merrie niet op naam staat van eigenaar veulen kan deze niet als fokker vermeld worden in het paspoort. U dient dan ook de merrie over te laten schrijven.

    DIT FORMULIER BINNEN 7 DAGEN NA INVULLEN OPSTUREN NAAR DE PASPOORTUITGEVENDE INSTANTIE via nsvtpaspoorten@gmail.com of via de website www.nsvt.eu

Digitaal I&R formulier

Indentificatie & Registratieformulier aanvraag paspoort
Gegevens aanvrager (Eigenaar/houder)
Gegevens paard/pony
Moeder
Ja bekend in een ander stamboek
Nee niet bekend in een ander stamboek
Moeder niet bekend
Vader
Ja bekend in een ander stamboek
Nee niet bekend in een ander stamboek
Vader niet bekend
* Gelieve complete gegevens mee te leveren
Signalament/Aftekening
*Heeft het paard een buitenlands paspoort of registratiebewijs, dan dient deze opgestuurd te worden.
Checklist paarden paspoortconsulent/dierenarts
Betaling/Machtiging
*Mochten uw foto's te groot zijn mail ze dan naar nsvtpaspoortennl@gmail.com
Versturen